มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

หน้าหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่นี่

ประกาศ

***ประกาศ***

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตรวจสอบรายชื่อตามลิ้งค์ข้างล่างดาวน์โหลดเอกสาร
 กรอกใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวประกาศ : 12


เรื่อง วันที่ปรับปรุง
ระเบียบการแต่งกายชุดพลศึกษา 23 พฤษภาคม 2556
แบบเสื้อรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 23 พฤษภาคม 2556
รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 22 พฤษภาคม 2556
ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 22 พฤษภาคม 2556
ประกาศกำหนดการรายงานตัวนิสิตที่ติด I เนื่องจากไม่เข้าร่วมโครงการอาจารย์พบนิสิตในที่ปรึกษา 8 พฤศจิกายน 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงวิชาภาษาอังกฤษ 01355208 1 พฤศจิกายน 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนวิชาภูมิศาสตร์อุตุนิยมวิทยา 29 ตุลาคม 2555
ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 11 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่มาร่วมโครงการอาจารย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา 25 กันยายน 2555
ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา 01451151หมู่ 145 4 สิงหาคม 2555
ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา 01451151 หมู่ 1 4 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ 13 มิถุนายน 2555