มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

หน้าหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
เปิดระบบรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร       1 - 11 มิถุนายน 2558
             ** ปิดระบบรับสมัคร 11 มิถุนายน 2558 ปิดระบบเวลา 16.00 น. **
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมภาษณ์          12 มิถุนายน 2558
ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์                      13 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์                         14 มิถุนายน 2558 
 
* การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อย


ดาวน์โหลดเอกสาร
 กรอกใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวประกาศ : 0


เรื่อง วันที่ปรับปรุง