มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

หน้าหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่นี่

ปิดระบบรับสมัคร

ปิดระบบรับสมัคร ปีการศึกษา 2558


 กรอกใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวประกาศ : 9


เรื่อง วันที่ปรับปรุง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (รอบที่ ๒) 18 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบสอง) 17 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 1) 16 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ (ด่วน) 13 มิถุนายน 2558
ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจ่ายค่าสมัครแล้ว 9 มิถุนายน 2558
การชำระเงินค่าสมัครโครงการภาคพิเศษ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 9 มิถุนายน 2558
กรณีสมัครในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินที่ธนาคาร 9 มิถุนายน 2558
ระบบตรวจสอบคะแนน O-net รายบุคคลขัดข้อง ทำให้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครล่าช้า 9 มิถุนายน 2558
5-11 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครโดยตรงที่โครงการฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 มิถุนายน 2558