มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

หน้าหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 2)

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประกาศ : 3


เรื่อง วันที่ปรับปรุง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (รอบที่ 1) 17 มิถุนายน 2559
การกรอกคะแนนและปีที่สอบ 8 มิถุนายน 2559
การสมัครที่ครบเงือนไขต้องมีการชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 3 มิถุนายน 2559